Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Địa chỉ: Đoan Hùng - Phú Thọ
 • Đỗ Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0964599671
  • Email:
   hongvanmnhunglong@gmail.com
 • Trần Thị Kim Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0973714186
  • Email:
   kimthanhmamnonhl@gmail.com
 • Lưu Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0963862782
  • Email:
   tuannga2515@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Bính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0394958799
  • Email:
   mamnonhunglongdh@gmai.com